Auktoriserad turistguide

En auktoriserad turistguide är den som genomgått utbildning enligt SveGuides utbildningsplan eller har motsvarande kompetens och erhållit guideauktorisation.

SveGuides utbildningsplan omfattar i nuläget minst 200 timmars handledd undervisning och avslutas med examination och uppguidning. Utbildning sker i samverkan mellan SveGuides regionala eller lokala medlemsföreningar, turistorganisationer, övriga intressenter och utbildningsanordnare. Efter avslutad utbildning erhålls auktorisation.

För att få veta vilka guideutbildningar som just nu är aktuella i ditt geografiska område kontakta respektive regional- eller lokal guideförening.

För dig som redan genomgått en guideutbildning eller har motsvarande dokumenterad kompetens men inte erhållit auktorisation har ett valideringssystem utformats i samverkan mellan SveGuide och Visita. Genom detta system kan du delta i en examination för Nationell guideauktorisation och bli godkänd som nationellt auktoriserad guide.

För att, som utbildningsarrangör, få mer information om utbildningsplanen, vänligen kontakta utbildningsansvarig:
utbildning@guidesofsweden.com.