skip to Main Content

Busstur och workshop om framkomlighet i Göteborg

Framkomligheten för bussar i Göteborg påverkas negativt av alla byggprojekt, där Västlänken är det största. Byggnationerna kommer att påverka busstrafiken i många år. Särskilt drabbad är turist- och beställningstrafiken.

Den 4 maj bjöd Västra Sveriges bussbranschförening på busstur och workshop för att finna konstruktiva lösningar nu när turistsäsongens högtryck inletts.

Totalt deltog 19 personer från politiken, förvaltningar och turistnäringen vid workshopen efter bussturen. Många konkreta åtgärdsförslag kom fram i de kreativa samtalen.

Dokumentation från busstur och workshop 2017-05-04

Back To Top