skip to Main Content

En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som guide och att du är lämpad för yrket.

Vad är auktorisation?

Auktorisationen är ett bevis på guidens yrkeskunskap. Guiden har genomgått en omfattande utbildning och även lärt sig guideteknik och värdskap. Utbildningen avslutas med ett skriftligt och ett praktiskt prov. Det praktiska provet består av en uppguidning där man visar sina guidefärdigheter och språkfärdigheter inför en yrkesbedömare.

Det praktiska provet genomförs för varje språk guiden vill vara auktoriserad för.

Guidekurser arrangeras runt om i landet av olika aktörer. Sveriges Guideförbund samarbetar med utbildningsanordnare så att kraven för att du ska bli auktoriserad guide genom SveGuide uppfylls. 

approved stamp

Auktoriserad guide

Samtliga guider som kan nås via SveGuides hemsida är auktoriserade guider. Det är ett krav för att vara medlem i Sveriges Guideförbund. Guiderna har alltså auktoriserad kunskap för ett eller flera områden. Vissa är auktoriserade på stads- eller kommunnivå, medan andra är auktoriserade för ett helt landskap, ibland två. I guidens presentation framgår alltid vilka områden och för vilka språk guiden är auktoriserad.

Nationellt auktoriserad guide

Sedan 2016 kunde auktoriserade guider genomgå validering för att erhålla Nationell auktorisation. Det är en ny yrkesstandard som arbetats fram av Sveriges Guideförbund och VISITA (besöksnäringens bransch – och arbetsgivarorganisation) för att säkerställa guidekvalitén för beställare och turister.

Detta auktorisationssätt är det som numera tillämpas. Guiden genomgår fortfarande ett kunskapsprov per språk (uppguidning). Skillnaden är att guiden nu bedöms på fler kriterier som säkerställer dennes färdigheter och yrkeskompetens. Vid godkänt resultat får guiden ett yrkesbevis som är giltigt i fem år. Yrkesbeviset intygar guidens kvalitet och yrkeskunskaper.

Majoriteten av SveGuides medlemmar har redan skaffat sig denna auktorisation. År 2017 blev flera erfarna auktoriserade guider utbildade som validerare för att kunna granska guidefärdigheter hos dem som genomgått guideutbildning eller innehar motsvarande kunskaper genom relevant utbildning och arbetserfarenhet. Guider som blivit nationellt auktoriserade har rätt till att vid sin presentation på t.ex. hemsida använda en logotyp/text ”Nationellt auktoriserad guide”. Fråga gärna guiderna ni kontaktar om de har denna auktorisation.

badge för auktoriserad guide
Back To Top