skip to Main Content

En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som guide och att du är lämpad för yrket.

Auktorisationen erhålls efter att man genomgått en omfattande utbildning och även lärt sig guideteknik och värdskap. Utbildningen avslutas med ett skriftligt och ett praktiskt prov. Under det praktiska provet (i buss och till fots) ska man visa sina guidefärdigheter och språkkunskaper inför certifierade yrkesbedömare. Praktiskt prov genomförs på varje språk guiden vill vara auktoriserad för.

Utbildningen arrangeras av folkhögskolor, folkuniversitet och andra utbildningsanordnare i samverkan med Sveriges Guideförbund.

approved stamp

Auktoriserad guide

En auktoriserad turistguide är den som genomgått utbildning enligt SveGuides utbildningsplan eller har motsvarande kompetens och erhållit auktorisation.

Samtliga guider som kan nås via SveGuides hemsida är auktoriserade guider. Det är ett krav för att vara medlem i Sveriges Guideförbund. Guiderna har alltså auktoriserad kunskap för ett eller flera geografiska områden. Vissa är auktoriserade på stads- eller kommunnivå, medan andra är auktoriserade för ett helt landskap, ibland två. Av guidens presentation framgår vilka områden och för vilka språk guiden är auktoriserad.

Nationellt auktoriserad guide

Sedan 2016 kunde auktoriserade guider genomgå validering för att erhålla Nationell auktorisation. Det är en ny yrkesstandard som arbetats fram av Sveriges Guideförbund och VISITA (besöksnäringens bransch – och arbetsgivarorganisation) för att säkerställa guidekvalitén för beställare och besökare.

Detta auktorisationssätt är det som numera tillämpas. Guiden genomgår fortfarande ett kunskapsprov per språk (uppguidning). Skillnaden är att guiden nu bedöms på fler kriterier som säkerställer dennes färdigheter och yrkeskompetens. Vid godkänt resultat får guiden ett yrkesbevis som är giltigt i fem år. Yrkesbeviset intygar guidens kvalitet och yrkeskunskaper.

Majoriteten av SveGuides medlemmar har redan skaffat sig denna auktorisation. År 2017 blev flera erfarna auktoriserade guider utbildade som yrkesbedömare för att kunna granska guidefärdigheter hos dem som genomgått guideutbildning eller innehar motsvarande kunskaper genom relevant utbildning och arbetserfarenhet. Guider som blivit nationellt auktoriserade har rätt till att vid sin presentation på t.ex. hemsida använda en logotyp/text ”Nationellt auktoriserad guide”. Fråga gärna guiderna ni kontaktar om de har denna auktorisation.

Back To Top