skip to Main Content

Det finns två nivåer på guider idag. Guider utan auktorisation och auktoriserade guider. Dessutom finns det nationellt auktoriserade guider. Här reder vi ut begreppen.

Vad är auktorisation?

Auktorisationen är ett bevis på guidens yrkeskunskap. En kvalitetsstämpel kan man säga. Guiden har genomgått en omfattande utbildning och även lärt sig guideteknik och värdskap. Utbildningen avslutas med skriftligt prov och ett praktiskt prov där guiden ska guida en grupp och visa sina guidefärdigheter och språkfärdigheter inför en guidenämnd. Blir guiden godkänd är guiden auktoriserad.

Ett prov genomförs för varje språk guiden vill vara auktoriserad för.

Utbildningen arrangeras av regionens guideförening eller ett universitet och samordnas med Sveriges Guideförbund. För att bli auktoriserad vänder man sig till sin närmaste guideförening. Detta gäller både de som vill grundutbilda sig till guider och de som redan guidar idag och vill skaffa sig ett yrkesbevis.

approved stamp

Auktoriserad guide

Samtliga guider som kan nås via SveGuides hemsida är auktoriserade guider. Det är ett krav för att vara medlem i Sveriges Guideförbund. Guiderna har alltså auktoriserad kunskap för ett eller flera områden. Vissa är auktoriserade på stads- eller kommunnivå, medan andra är auktoriserade för ett helt landskap, ibland två. I guidens presentation framgår alltid vilka områden och för vilka språk guiden är auktoriserad.

Nationellt auktoriserad guide

Sedan 2016 kunde auktoriserade guider genomgå validering för att erhålla Nationell auktorisation. Det är en ny yrkesstandard som arbetats fram av Sveriges Guideförbund och VISITA (besöksnäringens bransch – och arbetsgivarorganisation) för att säkerställa guidekvalitén för beställare och turister.

Detta auktorisationssätt är det som numera tillämpas. Guiden genomgår fortfarande ett kunskapsprov per språk (uppguidning). Skillnaden är att guiden nu bedöms på fler kriterier som säkerställer dennes färdigheter och yrkeskompetens. Vid godkänt resultat får guiden ett yrkesbevis som är giltigt i fem år. Yrkesbeviset intygar guidens kvalitet och yrkeskunskaper.

Majoriteten av SveGuides medlemmar har redan skaffat sig denna auktorisation. År 2017 blev flera erfarna auktoriserade guider utbildade som validerare för att kunna granska guidefärdigheter hos dem som genomgått guideutbildning eller innehar motsvarande kunskaper genom relevant utbildning och arbetserfarenhet. Guider som blivit nationellt auktoriserade har rätt till att vid sin presentation på t.ex. hemsida använda en logotyp/text ”Nationellt auktoriserad guide”. Fråga gärna guiderna ni kontaktar om de har denna auktorisation.

badge för auktoriserad guide
Back To Top