skip to Main Content

En auktoriserad turistguide är den som genomgått utbildning enligt SveGuides utbildningsplan eller har motsvarande kompetens och erhållit auktorisation.

SveGuides utbildningsplan omfattar i nuläget 200 timmars handledd undervisning och avslutas med examination och uppguidning. Utbildningsanordnare, såsom folkhögskolor, folkuniversitet och i vissa fall även SveGuides medlemsföreningar, använder sig av SveGuides utbildningsplan och kombinerar dess grundläggande element med lokalt/regionalt anpassade ämnen. Efter avslutad utbildning och godkänd yrkesbedömning erhålls auktorisation.

För att få veta vilka guideutbildningar som just nu är aktuella i ditt geografiska område kontakta våra medlemsföreningar.

För dig som redan genomgått en guideutbildning eller har motsvarande dokumenterad kompetens men inte erhållit auktorisation har ett valideringssystem arbetats fram av SveGuide och VISITA. Genom detta system kan du delta i en examination för Nationell guideauktorisation och om godkänd bli nationellt auktoriserad guide.

För att, som utbildningsarrangör, få mer information om utbildningsplanen, vänligen kontakta ordförande: ordforande@guidesofsweden.com.

Back To Top