skip to Main Content

Handlingar till SveGuides årsstämma 2018

De första handlingarna till årsstämman i mars ligger under Interna dokument/ Årsmöteshandlingar/2018.

Där hittar du Kallelse och dagordning, motion från SkåneGuide, styrelsens svar på motionen, diskussionsämnen till SveGuide Forum samt blanketter för delegatanmälan och fullmakt.

Nu kan du även läsa Verksamhetsberättelse 2017 och Förslag till verksamhetsplan för 2018.

Fler handlingar kommer att läggas upp på hemsidan närmare stämman.

Back To Top