Nationell auktorisation

Ny nationell guideauktorisation under 2017:
Visita och SveGuide har tagit fram en guidevalidering där grundläggande kunskaps- och färdighetskrav för guideyrket definieras. Syftet är att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider. Eftersom yrkesbeteckningen “Guide” inte kan skyddas och det hittills inte funnits någon enhetlig definition av vilka kompetenser som krävs för att man ska kunna arbeta som guide i förhållande till besökare och beställare, har guidevalideringen skapats. Blivande guider kan efter godkänd validering erhålla en nationell guideauktorisation i form av ett auktorisationsintyg och en badge.

Notera att detta är en nationell guideauktorisation för alla guider i Sverige, inte en auktorisation för nationella guider (Sverigeguider). De guider som uppfyller valideringens kunskapskrav kan erhålla en guideauktorisation som ett yrkesbevis.

Användning i full skala från 2017
Den ordinarie valideringen och auktorisationen, som påbörjas år 2017, genomförs av yrkesbedömare utbildade av Visita under början av 2017. Auktorisationen handläggs av en av Visita och SveGuide utsedd guideauktorisationsnämnd, som bland annat har till uppgift att värdera resultatet av valideringarna, samt besluta om auktorisationen.

guidebadge baksidaBesöksnäringen är en av Sveriges stora basnäringar. Turismen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren, en utveckling som kan förväntas fortsätta. Visitas uppdrag är att skapa förutsättningar för tillväxt i näringen och därmed medverka till den fortsatta positiva utvecklingen. Visita bidrar också med kvalitetssäkring av aktuella yrkesområden inom besöksnäringen för att säkerställa näringens försörjning av kompetenta medarbetare.

Många personer verkar i dag under beteckningen ”guide” oavsett om man har någon formell kompetens eller inte. Detta gör det svårt för både besökare och beställare att avgöra vilka guider som är seriösa och som har erforderlig kompetens.

Visita och SveGuide vill därför via validering och auktorisation säkerställa guidekompetensen så att beställare och besökare vet vad man kan förvänta sig då man anlitar en person som betecknar sig auktoriserad guide.

Vägen framåt
Visita bygger upp en organisation för validering (bedömning/uppguidning) för den som önskar bli nationellt auktoriserad guide. Detta sker i samverkan med utbildningsanordnare i olika delar av landet. När uppbyggnadsfasen är klar kommer exempelvis elever i guideutbildningar och andra intresserade att kunna erbjudas validering och auktorisation.

Läsa mera: