skip to Main Content

Sänkt moms på naturguidning

I mars 2017 föreslog regeringen sänkt moms på guidning i naturområden för att ”öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena”. Regeringen.se/Pressmeddelanden/2017/03. I och med detta likställs naturturism med liknande turismtjänster.

Från och med den 1 januari 2018 omfattas förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden av skattesatsen 6 procent.

Denna momssats gäller dock inte all naturguidning. Skatteverket preciserar i sin vägledning vad som får betraktas som naturområde, vad som menas med förevisning av ett naturområde samt vilka transportmedel som är tillåtna för att den nya momssatsen ska gälla.

Enligt Skatteverkets bedömning ska begreppet naturområden utanför tätort omfatta alla områden utanför tätorter som inte huvudsakligen består av anläggningar, bebyggelse eller odlingar och som inte heller på något tydligt sätt präglas av mänsklig exploatering.
Med förevisning av ett naturområde utanför tätort menas att ett specifikt naturområde visas upp för personer som befinner sig på plats i naturområdet. Syftet med tjänsten ska vara att ge information om naturområdet eller att visa vägen genom området.
Rundturer med guidning i naturområden där deltagarna transporteras i buss, båt eller annat färdmedel ses som personbefordran och ska i sin helhet beskattas med den reducerade skattesatsen 6 procent. Medan hundspannsåkning och forsränning som görs i nöjessyfte beskattas med normalskattesatsen 25 procent. Skatteverket.se/Rättslig vägledning

Ekoturismföreningen har bedrivit lobbyverksamhet i syfte att sänka momsen på naturguidning sedan 2009. Enligt Per Jiborn, Ekoturismföreningens generalsekreterare, stärker den sänkta momsen konkurrenskraften för landets cirka 1500 guideföretag och är bra för hela besöksnäringen och Sverige. Besöksliv/Nyheter 25 jan 2018

Back To Top