skip to Main Content

Sveriges Guideförbund, SveGuide, är en intresseorganisation för auktoriserade turistguider och auktoriserade naturguider i Sverige.

Förbundets målsättning är att verka för

  • att begreppen auktoriserad turistguide och auktoriserad naturguide blir erkända i Sverige;
  • att de auktoriserade turistguidernas och de auktoriserade naturguidernas yrkeskompetens upprätthålls;
  • att de auktoriserade turistguidernas och de auktoriserade naturguidernas arbetsvillkor kontinuerligt förbättras;
  • att informera om och marknadsföra SveGuides medlemmar.

375 auktoriserade turistguider är idag medlemmar i Sveriges Guideförbund.

Medlemskapet erhålls huvudsakligen via en regional eller lokal guideförening ansluten till SveGuide. I vissa fall då ingen guideförening ansluten till SveGuide finns på orten eller när den auktoriserade guiden inte är medlem i någon guideförening kan medlemskapet erhållas direkt i SveGuide.

SveGuide verkar för att det ska finnas relevant guideutbildning och att auktorisation skall vara likvärdig över hela landet så att fler kompetenta och erfarna turistguider och naturguider ska kunna bli auktoriserade. Tillsammans med VISITA, besöksnäringens bransch-och arbetsgivarorganisation, har Sveriges Guideförbund arbetat fram en valideringsmodell för kvalitetssäkring av guideyrket. När valideringens kunskapskrav är uppfyllda kan guiden erhålla en nationell certifiering.

SveGuide driver guidefrågor även internationellt, genom sitt medlemskap i FEG, Europeiska Turistguidefederationen, och IGC, Inter-Nordic Guide Club.

Snabba fakta om SveGuide

  • Förbundet bildades 1983
  • 14 guideföreningar och 74 enskilda medlemmar, totalt 375 medlemmar
  • Erbjuder nationell certifiering för turistguider, dvs. kvalitetssäkrar yrkesstandard
  • Driver guidefrågor i Sverige och internationellt
  • Kompetensutvecklar medlemmar på årsstämmor och träffar

 

Back To Top