skip to Main Content

Sänkt moms på naturguidning

I mars 2017 föreslog regeringen sänkt moms på guidning i naturområden för att ”öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena”. Regeringen.se/Pressmeddelanden/2017/03. I och med detta likställs naturturism med liknande turismtjänster. Från och med den…

Läs vidare
Back To Top