skip to Main Content

Som auktoriserad turistguide är du välkommen som medlem i Sveriges Guideförbund

Relevant guideutbildning och auktorisation är en förutsättning för att bli antagen som medlem i Sveriges Guideförbund.

När du genomgått din utbildning och erhållit auktorisation är du välkommen att söka medlemskap via din regionala eller lokala guideförening ansluten till Sveriges Guideförbund. I vissa fall kan en auktoriserad turistguide beviljas medlemskap i SveGuide som enskild medlem.

Medlemskap beviljas av SveGuides styrelse. Då en regional- eller lokal guideförening önskar söka medlemskap i SveGuide skall ansökan styrkas med protokoll från aktuell förenings medlemsmöte.

Vilka fördelar har du som medlem i Sveriges Guideförbund?

Genom ditt medlemskap får du

  • Marknadsföring via SveGuides hemsida,
  • Information via medlemsbrev och hemsida,
  • Kompetensutveckling i samband med SveGuides årsstämmor och fortbildningsdagar,
  • Möjlighet till nationell certifiering,
  • Medlemskap i FEG och IGC,
  • Marknadsföring på FEG:s portal till förmånligt pris,
  • Bevakning av guidefrågor nationellt och internationellt för att synliggöra den auktoriserade turistguidens roll och betydelse,
  • Tillgång till ett brett kontaktnät för kunskaps- och informationsutbyte kring frågor som gäller turistguideyrket samt
  • Tidningen Resmål.

Medlemsavgiften består av en årsavgift per förening och en avgift per föreningsmedlem. Enskilda medlemmar betalar per person. Medlemsavgiften fastställs årligen av SveGuides förbundsstämma.

För att bli medlem kontakta

Enskild medlem:  Kontakta gärna vår medlemsansvarige på medlemsansvarig@sveguide.se

Förening: Kontakta SveGuides ordförande på ordforande@sveguide.se 

Existerande medlem: Har du frågor om ditt eller din förenings medlemskap kontakta gärna medlemsansvarig:
medlemsansvarig@sveguide.se

Ansökningsformulär

Föreningar, pdf
(pdf, öppnas i nytt fönster)
Föreningar, word att ladda ner

Auktoriserad turistguide
(pdf, öppnas i nytt fönster)

Back To Top