skip to Main Content

SveGuides utbildningsplan omfattar ett gediget program med föreläsningar, självstudier, specialarbeten, presentationer och studiebesök som avslutas med examination och uppguidning. Utbildningsanordnare, såsom folkhögskolor, folkuniversitet och i vissa fall även SveGuides medlemsföreningar, använder sig av SveGuides utbildningsplan och kombinerar dess grundläggande element med lokalt/regionalt anpassade ämnen. Efter avslutad utbildning och godkänd yrkesbedömning erhålls auktorisation och nationell certifiering.

För att få veta vilka guideutbildningar som just nu är aktuella i ditt geografiska område kontakta våra medlemsföreningar.

För dig som tidigare genomgått en guideutbildning eller har motsvarande dokumenterad kompetens men inte erhållit auktorisation har ett valideringssystem arbetats fram av SveGuide och VISITA. Genom detta system kan du delta i en examination för Nationell certifiering och om godkänd bli nationellt certifierad guide.

För att, som utbildningsarrangör, få mer information om utbildningsplanen, vänligen kontakta ordförande: ordforande@sveguide.se.

Back To Top