skip to Main Content

Sveriges Guideförbund (SveGuide) och besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation VISITA inledde ett samarbete 2014 för att lyfta fram guidernas betydelse för besöksnäringen. Syftet var att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider. Man har identifierat behovet av en kvalitetssäkring av guideyrket kopplad till ett nationellt yrkesbevis.

Denna kvalitetssäkring har utmynnat i en nationell auktorisation som tagits fram av representanter från SveGuide och VISITA och genomförs i enlighet med en fastställd valideringsmodell. De guider som uppfyller valideringens kompetensmål kan erhålla en guideauktorisation (intyg och badge) som ett yrkesbevis.

De guider som har erhållit den nationella auktorisationen kan ha följande loggor bredvid sitt namn på den lokala föreningens hemsida:

Badge, exempel
Back To Top