skip to Main Content

Sveriges Guideförbund (SveGuide) och besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation VISITA inledde 2014 ett samarbete. Detta för att lyfta fram de auktoriserade turistguidernas betydelse för besöksnäringen och säkerställa guidekvalitén för beställare och besökare. Denna kvalitetssäkring har utmynnat i en valideringsmodell som tagits fram av representanter från SveGuide och VISITA. Den framtagna valideringsmodellen är grunden för den yrkesbedömning av guidefärdigheter och yrkeskompetens som görs i samband med uppguidning i buss och till fots.
Under uppguidningen (på varje auktorisationsspråk) bedöms man på flera kriterier/kompetensmål. Dessutom prövas ens lokala faktakunskaper av en examinationsnämnd som en del av auktorisationsförfarande.

År 2017 blev flera erfarna auktoriserade turistguider utbildade som yrkesbedömare för att kunna granska guidefärdigheter hos dem som genomgått guideutbildning eller innehar motsvarande kunskaper genom relevant utbildning och arbetserfarenhet.

Om valideringens kompetensmål är uppfyllda och uppguidningen är godkänd erhåller guiden en nationell certifiering som komplement till den lokala/regionala guideauktorisationen och ett yrkesbevis som är giltigt i fem år.

Sedan juni 2018 administreras detta förfarande av Sveriges Guideförbund.

Guider som blivit nationellt certifierade har rätt till att vid presentation på t.ex. egen eller sin förenings hemsida använda SveGuide logotyp och text ”Auktoriserad turistguide, Nationellt certifierad”.

Kontakta SveGuide för validering:

Mejla till yrkesbedomning@sveguide.se

Back To Top