skip to Main Content

Sveriges Guideförbund har 210320 haft årsstämma och ny styrelse har valts. För ordförandefrågor kontakta gärna nytillträdda ordförande Anna-Lena Söderlund Törnell. I en kortare övergångsperiod är även avgående personer tillgängliga för medlemsfrågor.

Nya styrelsen består utöver ordförande av kassör Ann-Sofi Nilsson, vice ordförande Tapio Alakörkkö, sekreterare Jasmin Davidell, medlemsansvarig Caroline Knutsson-Hall, samt ledamöter Amanda Hessle, Anette Bargel och Galina Moroz.

Ordförande och f.d. sekreterare Anna-Lena Söderlund Törnell

Ansvarsområden:
Ordförande och avgående Sekreterare, Arkiv
Press, Myndigheter, Hemsidan,
FEG, Visita, Sveriges Bussföretag


Kontakta Anna-Lena

Ansvarsområden:
Ekonomi

  Kontakta Nan

Ann-Sofi Nilsson
Tillträdande kassör Ann-Sofi Nilsson

Ansvarsområden:
Ekonomi

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig, IGC

 Kontakta Eva

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig

Ansvarsområden:
Validering och auktorisation
Sociala kanaler

 Kontakta Amanda

Galina Moroz
Ledamot Galina Moroz

Ansvarsområden:

 Kontakta Galina

Ansvarsområden:
Hemsida
Sociala kanaler

porträtt för vakans
Tillträdande sekreterare

Ansvarsområden:
Sekreterare, Arkiv

Back To Top