skip to Main Content

Ansvarsområden:
Press, Myndigheter, Hemsidan,
FEG, Visita, Sveriges Bussföretag

Kontakta Alexandra

Ansvarsområden:
Ekonomi

  Kontakta Nan

Sekreterare Anna-Lena Söderlund Törnell

Ansvarsområden:
Sekreterare, Arkiv

Kontakta Anna-Lena

Ansvarsområden:
Validering och auktorisation
Sociala kanaler

 Kontakta Amanda

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig, IGC

 Kontakta Eva

Ledamot Galina Moroz

Ansvarsområden:

 Kontakta Galina

Back To Top