skip to Main Content

Sveriges Guideförbund hade senast årsstämma 22 mars 2022. Här ser ni nuvarande styrelse. Varmt välkommen att kontakta oss!

Annalena_söderlund_törnell
Ordförande

Ansvarsområden:
Ordförande
Press, Myndigheter, FEG,
Visita, Sveriges Bussföretag


Kontakta Anna-Lena

Ansvarsområden:
Vice ordförande

  Kontakta Tapio

Ansvarsområden:
Sekreterare, Arkiv

  Kontakta Agnetha

Ann-Sofi Nilsson
Kassör Ann-Sofi Nilsson

Ansvarsområden:
Ekonomi

  Kontakta Ann-Sofi

Ansvarsområden:
Tillträdande kassör

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig

 Kontakta Caroline

Ansvarsområden:
Hemsida
Sociala kanaler

  Kontakta Anette 

Stefan Maurbakken
Ledamot Stefan Maurbakken

Ansvarsområden:


Kontakta Stefan

Ansvarsområden:
Validering och auktorisation
Sociala kanaler

 Kontakta Amanda

Back To Top