skip to Main Content

badge för auktoriserad guideNy nationell guideauktorisation under 2017:
SveGuide och VISITA har tagit fram en guidevalidering där grundläggande kompetensmål för guideyrket definieras. Syftet är att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider. Eftersom yrkesbeteckningen ”Guide” inte kan skyddas och det hittills inte funnits någon enhetlig definition av vilka kompetenser som krävs för att man ska kunna arbeta som guide i förhållande till besökare och beställare, har guidevalideringen skapats. Blivande guider kan efter godkänd validering erhålla en nationell guideauktorisation i form av ett auktorisationsintyg och en badge (se bild).

Notera att detta är en nationell guideauktorisation som fastställer guidens lämplighet att utöva yrket. De guider som uppfyller valideringens kompetensmål kan erhålla en nationell guideauktorisation som ett yrkesbevis.

Användning i full skala från 2017
Den ordinarie valideringen och nationella auktorisationen, som påbörjades år 2017, genomförs av yrkesbedömare utbildade av VISITA. Den nationella auktorisationen handläggs numera av SveGuide.

guidebadge baksidaBesöksnäringen är en av Sveriges stora basnäringar. Turismen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren, en utveckling som kan förväntas fortsätta.

Många personer verkar i dag under beteckningen ”guide” oavsett om man har någon formell kompetens eller inte. Detta gör det svårt för både besökare och beställare att avgöra vilka guider som är seriösa och som har erforderlig kompetens.

SveGuide vill därför via validering och nationell auktorisation säkerställa guidekompetensen så att beställare och besökare vet vad man kan förvänta sig då man anlitar en person som betecknar sig nationellt auktoriserad guide.

Vägen framåt
SveGuide och VISITA har gemensamt byggt upp en organisation för validering (bedömning/uppguidning) för den som önskar bli nationellt auktoriserad guide. Detta sker i samverkan med utbildningsanordnare i olika delar av landet. Elever i guideutbildningar och andra intresserade erbjuds därigenom validering och auktorisation.

Läs mer:

Kontakta SveGuide för validering:

Mejla till ordforande@guidesofsweden.com

 

 

Back To Top