skip to Main Content
Ordförande Alexandra Lööw

Ansvarsområden:
Press, Myndigheter, Hemsidan,
FEG, Visita, Sveriges Bussföretag

Kontakta Alexandra

Nan Vendel Kassör Nan Vendel

Ansvarsområden:
Ekonomi

  Kontakta Nan

Sekreterare Lage Dahlquist

Ansvarsområden:
Sekreterare, Arkiv

Kontakta Lage

Amanda Hessle Ledamot Amanda Hessle

Ansvarsområden:
Validering och auktorisation
Sociala kanaler

 Kontakta Amanda

Ledamot Eva Lindgren

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig, IGC

 Kontakta Eva

Back To Top