skip to Main Content

Sveriges Guideförbund har 210320 haft årsstämma och ny styrelse har valts. För ordförandefrågor kontakta gärna nytillträdda ordförande Anna-Lena Söderlund Törnell. I en kortare övergångsperiod är även avgående personer tillgängliga för medlemsfrågor.

Nya styrelsen består utöver ordförande av kassör Ann-Sofi Nilsson, vice ordförande Tapio Alakörkkö, sekreterare Jasmin Davidell, medlemsansvarig Caroline Knutsson-Hall, samt ledamöter Amanda Hessle, Anette Bargel och Galina Moroz.

Annalena_söderlund_törnell
Ordförande

Ansvarsområden:
Ordförande
Press, Myndigheter, Hemsidan,
FEG, Visita, Sveriges Bussföretag


Kontakta Anna-Lena

Ansvarsområden:
Vice ordförande

  Kontakta Tapio

Ansvarsområden:
Sekreterare, Arkiv, FEG

  Kontakta Michelle

Ann-Sofi Nilsson
Kassör Ann-Sofi Nilsson

Ansvarsområden:
Ekonomi

  Kontakta Ann-Sofi

Ansvarsområden:
Validering och auktorisation
Sociala kanaler

 Kontakta Amanda

Ansvarsområden:
Hemsida
Sociala kanaler

  Kontakta Anette 

Galina Moroz
Ledamot Galina Moroz

Ansvarsområden:

 Kontakta Galina

Back To Top