skip to Main Content
Birgitta Ekesand Ordförande Birgitta Ekesand

Ansvarsområden:
Press, Myndigheter,
Marknadsföring,
FEG, Visita

  Kontakta Birgitta

Pia_Sandstedt Kassör och sekreterare Pia Sandstedt

Ansvarsområden:
Arkiv (sekreteraren)

Kontaktområden:
Bohuslän, Halland,
Göteborg, Skåne, Småland

  Kontakta kassören

 Kontakta sekreteraren

Ledamot Eva Lindgren

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig, IGC

Kontaktområden:
Östergötland,
Västerbotten,
Ångermanland,
enskilda medlemmar

 Kontakta Eva

Ledamot Alexandra Lööw

Ansvarsområden:
Hemsidan,
Svenska Bussföretag

Kontaktområden:
Stockholm

 Kontakta Alexandra

Back To Top