skip to Main Content
Ordförande Alexandra Lööw

Ansvarsområden:
Press, Myndigheter, Hemsidan,
FEG, Visita, Sveriges Bussföretag

Kontakta Alexandra

Nan Vendel Kassör Nan Vendel

Ansvarsområden:
Ekonomi

Kontaktområden:
Bohuslän, Halland,
Göteborg, Skåne, Småland

  Kontakta Nan

Sekreterare Lage Dahlquist

Ansvarsområden:
Sekreterare, Arkiv

Kontaktområden:

Kontakta Lage

Amanda Hessle Ledamot Amanda Hessle

Ansvarsområden:
Validering och auktorisation
Sociala kanaler

Kontaktområden:

 Kontakta Amanda

Ledamot Eva Lindgren

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig, IGC

Kontaktområden:
Östergötland, Västerbotten,
Ångermanland,
enskilda medlemmar

 Kontakta Eva

Back To Top