skip to Main Content

Pia Sandstedt Pia Sandstedt
Ordförande

Birgitta Ekesand

Ansvarsområden:
Press, Myndigheter,
Marknadsföring,
FEG, Visita
Kontakta Birgitta

Kassör

Pia Sandstedt

Ansvarsområden:
 

Kontaktområden:
Bohuslän, Halland,
Göteborg
Kontakta Pia

 

Sekreterare

Pia Sandstedt

Ansvarsområden:
Arkiv

Kontaktområden:
Skåne, Småland
Kontakta Pia

 
Ledamot

Alexandra Lööw

Ansvarsområden:
Hemsidan, Visita,
Svenska Bussföretag

Kontaktområden:
Stockholm
Kontakta Alexandra

Ledamot

Eva Lindgren

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig, IGC

Kontaktområden:
Östergötland,
Västerbotten,
Ångermanland,
enskilda medlemmar
Kontakta Eva

 

 

Back To Top