skip to Main Content

Sveriges Guideförbund hade årsstämma 210320 och ny styrelse valdes. Varmt välkommen att kontakta oss!

Annalena_söderlund_törnell
Ordförande

Ansvarsområden:
Ordförande
Press, Myndigheter, Hemsidan,
FEG, Visita, Sveriges Bussföretag


Kontakta Anna-Lena

Ansvarsområden:
Vice ordförande

  Kontakta Tapio

Ansvarsområden:
Sekreterare, Arkiv, FEG

  Kontakta Michelle

Ann-Sofi Nilsson
Kassör Ann-Sofi Nilsson

Ansvarsområden:
Ekonomi

  Kontakta Ann-Sofi

Ansvarsområden:
Validering och auktorisation
Sociala kanaler

 Kontakta Amanda

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig

 Kontakta Caroline

Ansvarsområden:
Hemsida
Sociala kanaler

  Kontakta Anette 

Galina Moroz
Ledamot Galina Moroz

Ansvarsområden:

 Kontakta Galina

Back To Top